Show Posts
Pages: [1]
1  หมวดหมู่ทั่วไป / จองคิวติดตั้งแก๊ส และ ตรวจเช็คระยะ ที่นี่ / จองคิวติดแก๊สครับ on: July 09, 2012, 01:31:18 PM
ตอนแรก ให้แฟนจองไว้วันพุธครับ ชื่อ คุณแอร์ ขอเลื่อนเป็นวันอังคาร ที่10 นี้นะครับ แล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดแก๊สตัวอื่นด้วยครับ
ขอบคุณครับ Smiley
Pages: [1]