Show Posts
Pages: [1]
1  ห้องนี้สำหรับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป / มุมลูกค้า / การดูแลรักษา on: December 22, 2009, 03:01:21 PM
หลังการติดตั้งแก็สรถยนต์แล้ว ควรมีระยะเวลาที่จะดูแลอุปกรณ์ต่างๆอย่างไรบ้างครับ
2  หมวดหมู่ทั่วไป / จองคิวติดตั้งแก๊ส และ ตรวจเช็คระยะ ที่นี่ / Honda New City 2009 on: December 22, 2009, 02:43:44 PM
การแก้ใข เกจ์บอกระดับน้ำมันลดเมื่อใช้แก๊ส ลูกค้า HiwayAutogas
เวลา 13.00 น.
ติดต่อ 081 573 7418
3  ห้องนี้สำหรับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป / มุมลูกค้า / Re: รับกรมธรรม์ประกันภัย จาก Yutcopter on: December 22, 2009, 02:28:42 PM
เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เพิ่งติดตั้งเท่านั้น หรือรวมถึงลูกค้าเก่าด้วยครับ
Pages: [1]