Show Posts
Pages: [1]
1  หมวดหมู่ทั่วไป / จองคิวติดตั้งแก๊ส และ ตรวจเช็คระยะ ที่นี่ / Re: จองเช็คระยะ on: September 28, 2010, 09:53:09 PM
ว๊าว ฟาวอีกแล้วเรา ต้องหาวันว่างใหม่
2  หมวดหมู่ทั่วไป / จองคิวติดตั้งแก๊ส และ ตรวจเช็คระยะ ที่นี่ / จองเช็คระยะ on: September 25, 2010, 12:55:33 PM
จะขอนำรถเข้าตรวจเช็ค วิ่งมาแล้วเกือบ 60000 กิโลเมตรครับ ช่วงนี้รถกินแกสมาก เพิ่งจะว่างนำรถมาเข้าตรวจ
3  ห้องนี้สำหรับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป / มุมลูกค้า / Re: รถกินแกสจัง on: August 11, 2010, 11:43:36 PM
โทษทีครับ เขียนผิด  หน่วยต้องเป็น  บาท/กม คือ กินแกส 1.5 บาท/กม แต่ตอนนี้ 2 บาท/กม
4  ห้องนี้สำหรับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป / มุมลูกค้า / รถกินแกสจัง on: August 10, 2010, 09:29:19 PM
ช่วงนี้รู้สึกว่า รถกินแกสจัง ปกติประมาณ 1.5 กม/ลิตร แต่เดี๋ยวนี้ประมาณ 2 กม/ลิตร  ไม่ทราบต้องไปจูนเครื่องใหม่หรือเปล่า ไม่ได้จูนมาเป็นปีแล้ว  ช่วยตอบด้วยนะคุณ ยุทธ
5  ห้องนี้สำหรับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป / มุมลูกค้า / จูนแก๊ส รถ Mitsu SpaceWagon on: July 12, 2010, 09:19:21 PM
เป็นลูกค้าเก่า ถ้าให้จูนแก๊ส รถ Mitsu SpaceWagon บริการให้ฟรีหรือคิดค่าใช้จ่าย ครับ
Pages: [1]