YutCopter

ห้องนี้สำหรับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป => มุมลูกค้า => Topic started by: 9bever on April 24, 2012, 10:38:18 PMTitle: สอบถาม เช็คระยะ ของ SEC
Post by: 9bever on April 24, 2012, 10:38:18 PM
ติดตั้ง SEC จากที่นี่ ใช้งาน 60,000 กิโลเมตร ต้องบำรุงรักษาอะไรบ้าง และหม้อต้มอายุการใช้งานกี่กิโลครับ
อยากนำรถเข้าไปแก้ไขระบบท่อน้ำด้วย เริ่มมีรั่วซึ่ม และเกจระดับแก๊ส เต็มตลอด ไฟติดทุกดวง


Title: Re: สอบถาม เช็คระยะ ของ SEC
Post by: Gclub_ on May 08, 2012, 02:41:37 PM
อืมนะ  ;D


Title: Re: สอบถาม เช็คระยะ ของ SEC
Post by: Gclub_I on May 18, 2012, 04:22:44 PM
hello  ;D